ม.ราชภัฎจอมบึง


เพื่อนๆ&เที่ยวสุพรรณ


รายงานเดือนมกราคม

- วันแรกที่เปิดทำการหลังปีใหม่พี่ๆมอบหมายให้ดิฉันเปลี่ยนสมุดบันทึกต่างๆใหม่เนื่องจากขึ้นปีใหม่แล้ว นอกจากนั้นงานต่างๆก็ยังต้องทำอยู่เหมือนๆเดิม จนปัจจุบันนี้พี่เลี้ยงบอกว่าทำงานค่อนข้างอยู่ตัวดีแล้วไม่พบปัญหาอะไรที่น่าวิตกกังวล
- พี่ๆรวมทั้งปลัดส่วนต่างๆก็มีความเป็นกันเองมากจนเหมือนดิฉันเป็นสมาชิกหนึ่งในทีมงาน

รู้จักนายอำเภอคนใหม่

ขณะนี้นายอำเภอได้เปลี่ยนจากนายทวี เป็นนายเจน รัตนพิเชฏฐชัย
- บ้านพักเลขที่ 36 ต.หน้าเมือง อ.เมือง
- หมายเลขโทรศัพท์ 0-3233-7143
- อีเมล์นายอำเภอ ajaaak@hotmail.com

เล่าสู่กันฟัง

...ช่วงนี้ทางหัวหน้างานหรือปลัดประจำห้องได้อนุญาตให้ใส่ชุดเหมือนกับพี่ๆเจ้าหน้าที่คนอื่นๆแล้ว ก็คือ ใส่เสื้อสีเหลือง สีฟ้า สีชมพูตามวันต่างๆนั่นเองและใส่กางเกงยีนส์สีที่ดูสุภาพ...

งานที่ได้รับมอบหมายในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม

ส่วนมากจะเป็นงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการเอกสาร ได้แก่
- การลงรับหนังสือ
- การออกเลขส่งหนังสือ
- การออกเลขคำสั่ง
- การติดคำสั่งในสมุดคำสั่ง
- การเดินส่งเอกสาร
- การไปรับหนังสือจากศาลากลาง
- การพิมพ์หนังสือโดยใช้คอมพิวเตอร์และพิมพ์ดีด
- การทำซองหนังสือราชการ

ปัญหาต่างๆที่ได้ประสบมา

ในตอนแรกที่เข้าไปฝึกงานที่อำเภอเมืองราชบุรีก็ยังไม่รู้ถึงระบบงานต่างๆ ยังไม่รู้ว่าห้องใดอยู่ตรงไหน รวมทั้งไม่ทราบว่าใครเป็นใครกันบ้าง และที่ผ่านมาก็จะคุ้นเคยกับคอมพิวเตอร์มากกว่าแต่กลับต้องมาเจอการพิมพ์ดีดที่ได้ผ่านมานานแล้วก็ทำให้ต้องรื้อฟื้นใหม่
แต่ทุกอย่างที่เป็นปัญหา เมื่อมาถึงวันนี้แล้วก็เริ่มเกิดความชำนาญขึ้นเรื่อยๆเพราะก็ต้องเจอกับเรื่องต่างๆแบบนี้อยู่ทุกๆวัน

วิธีแก้ปัญหา

ปรึกษาพี่เลี้ยงค่อนข้างมากใน 2-3 อาทิตย์แรกๆรวมทั้งคอยสังเกตุเวลาที่พี่ๆเขาทำงานต่างๆว่าเขาทำกันอย่างไรบ้าง

ประสบการณ์ที่พบมาจากการฝึกงาน 2 เดือนที่ผ่านไป

- ได้รู้จักบุคคลหลายๆลักษณะ
- ได้รู้จักการทำงานเป็นทีมอย่างแท้จริง
- ได้รู้ว่าการทำงานจริงๆนั้นต่างจากที่เรียนมามาก
- ได้พบความรู้สึกที่เป็นกันเองในบรรยากาศของพี่ๆน้องๆซึ่งทำให้รู้สึกอบอุ่นมาก

กิจกรรมที่ผ่านมากับอำเภอเมืองราชบุรี

1.กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่
-มีการออกร้านซึ่งหลายๆอย่างจะเน้นบริการประชาชนฟรี เช่น ร้านตัดผม นวดแผนโบราณ อาหารกลางวันฟรี เป็นต้น ซึ่งเป็นโครงการที่จะมีปีละ 1 ครั้ง เวียนกันไปในแต่ละสถานที่
2.กิจกรรมวันพ่อ
-กิจกรรมนี้ดิฉันได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ถือพานพุ่ม

ประวัติการเมืองการปกครองของไทย

ประเทศไทยมีการบันทึกประวัติศาสตร์เป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่งสมัยสุโขทัยประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทยก็เริ่มตั้งแต่สมัยสุโขทัยเช่นกัน การเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย(1781-1921) อาณาจักรสุโขทัยมีการแบ่งการปกครองออกเป็น 3 ยุด คือ ยุดแรก ปกครองแบบพ่อปกครองลูก คำนำหน้าพระนามพระมหากษัตริย์จะมีคำว่า “พ่อขุน” นำหน้า ลักษณะเด่น -มีพลเมืองน้อยปกครองง่าย มีความใกล้ชิดกันระหว่างประชาชนกับพระมหากษัตริย์ ยุคกลาง ปกครองแบบจักรพรรดิ คำนำหน้าพระนามของพระมหากษัตริย์จะมีคำว่า “พญา” นำหน้า ลักษณะเด่น มีประชากรเพิ่มมากขึ้น ผู้ปกครองมีอำนาจเด็ดขาดมากขึ้น ยุคปลาย ปกครองแบบธรรมราชา คำนำหน้าพระนามของพระมหากษัตริย์จะมีคำว่า “พระมหาธรรมราชาที่”นำหน้า ลักษณะเด่น -นำเอาหลักธรรมของศาสนาพุทธในเรื่องการเป็นผู้นำผู้ปกครองมา ใช้ควบคุมพฤตกรรมพระมหากษัตริย์ คือ “ทศพิธราชธรรม”
www.school.net.th/

การเมือง

การเมือง คือ กระบวนการและวิธีการ ที่จะได้มาและรักษาการสนับสนุนกิจกรรมที่ทำในนามสาธารณะ หรือกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อส่วนรวม แม้คำนี้มักจะถูกใช้กับรัฐบาล แต่กิจกรรมที่มีลักษณะของการเมืองก็เป็นที่สังเกตได้ทั่วไปในทุกกลุ่มคนที่ปฏิสัมพันธ์กัน ซึ่งรวมไปถึงใน บรรษัท, แวดวงวิชาการ และในวงการศาสนาวิชารัฐศาสตร์ คือ วิชาที่ศึกษาพฤติกรรมทางการเมือง และวิเคราะห์การได้มาซึ่งอำนาจและการนำอำนาจไปใช้ ซึ่งหมายถึง ความสามารถที่จะบังคับให้ผู้อื่นกระทำตามสิ่งที่ตนตั้งใจ

ชื่อหน่วยงานและที่ตั้ง

ชื่อหน่วยงาน ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี ตั้งอยู่ที่ ถนนหน้าอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000


ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี นายอำเภอเมืองราชบุรี (นายทวี นริสศิริกุล)

ประวัติความเป็นมาของอำเภอเมืองราชบุรี

เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ตั้งแต่สมัยทวาราวดี เดิมชื่อเมือง " ชยราชบุรี " ในสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นที่ทำการรัฐบาลมณฑลราชบุรี มีเนื้อที่/พื้นที่430.30 ตร.กม.

ผลิตภัณฑ์ OTOP ของอำเภอ

โอ่งมังกร โรงโอ่งถ้าฮงไถ่ อ.เมืองราชบุรี โทร.0-3233-7574
ผ้าซิ่นตีนจก ศูนย์สืบทอดศิลปผ้าจก ต.คูบัวอ.เมืองราชบุรี โทร.0-3230-0031เครื่องทองเหลืองเขาลอยมูลโค ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี โทร.0-1920-0991
ผ้าขาวม้าบ้านไร่ ต.บ้านไร่ อ.เมืองราชบุรี

เทศกาลศำคัญของอำเภอ

งานเที่ยวราชบุรี บริเวณรอบศาลากลางจังหวัด วันที่/เวลา: ปลายเดือนกุมภาพันธ์
งานนมัสการถ้ำฤษีเขางู เทศบาลตำบลเขางู วันที่/เวลา: ตุลาคมของทุกปี
งานกาชาดราชบุรี ค่ายภาณุรังษี ต.โคกหม้อ อ.เมืองฯ วันที่/เวลา: เดือนเมษายน ของทุกปีงานนมัสการหลวงพ่อแก่นจันทร์ วัดช่องลม ต.หน้าเมือง อ.เมืองฯ วันที่/เวลา: ช่วงเทศกาลตรุษจีน

วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

แหล่งท่องเที่ยว

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
- โบราณสถาน/โบราณวัตถุ ได้แก่
1. วัดมหาธาตุวรวิหาร ที่ตั้ง ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี
2. เมืองโบราณบ้านคูบัว ที่ตั้ง ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี
3. วัดหนองหอย ที่ตั้ง ต.เขาแร้ง อ.เมืองราชบุรี
4. วัดราชสิงขร (เขางู) ที่ตั้ง ต. เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: