ม.ราชภัฎจอมบึง


เพื่อนๆ&เที่ยวสุพรรณ


รายงานเดือนมกราคม

- วันแรกที่เปิดทำการหลังปีใหม่พี่ๆมอบหมายให้ดิฉันเปลี่ยนสมุดบันทึกต่างๆใหม่เนื่องจากขึ้นปีใหม่แล้ว นอกจากนั้นงานต่างๆก็ยังต้องทำอยู่เหมือนๆเดิม จนปัจจุบันนี้พี่เลี้ยงบอกว่าทำงานค่อนข้างอยู่ตัวดีแล้วไม่พบปัญหาอะไรที่น่าวิตกกังวล
- พี่ๆรวมทั้งปลัดส่วนต่างๆก็มีความเป็นกันเองมากจนเหมือนดิฉันเป็นสมาชิกหนึ่งในทีมงาน

รู้จักนายอำเภอคนใหม่

ขณะนี้นายอำเภอได้เปลี่ยนจากนายทวี เป็นนายเจน รัตนพิเชฏฐชัย
- บ้านพักเลขที่ 36 ต.หน้าเมือง อ.เมือง
- หมายเลขโทรศัพท์ 0-3233-7143
- อีเมล์นายอำเภอ ajaaak@hotmail.com

เล่าสู่กันฟัง

...ช่วงนี้ทางหัวหน้างานหรือปลัดประจำห้องได้อนุญาตให้ใส่ชุดเหมือนกับพี่ๆเจ้าหน้าที่คนอื่นๆแล้ว ก็คือ ใส่เสื้อสีเหลือง สีฟ้า สีชมพูตามวันต่างๆนั่นเองและใส่กางเกงยีนส์สีที่ดูสุภาพ...

งานที่ได้รับมอบหมายในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม

ส่วนมากจะเป็นงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการเอกสาร ได้แก่
- การลงรับหนังสือ
- การออกเลขส่งหนังสือ
- การออกเลขคำสั่ง
- การติดคำสั่งในสมุดคำสั่ง
- การเดินส่งเอกสาร
- การไปรับหนังสือจากศาลากลาง
- การพิมพ์หนังสือโดยใช้คอมพิวเตอร์และพิมพ์ดีด
- การทำซองหนังสือราชการ

ปัญหาต่างๆที่ได้ประสบมา

ในตอนแรกที่เข้าไปฝึกงานที่อำเภอเมืองราชบุรีก็ยังไม่รู้ถึงระบบงานต่างๆ ยังไม่รู้ว่าห้องใดอยู่ตรงไหน รวมทั้งไม่ทราบว่าใครเป็นใครกันบ้าง และที่ผ่านมาก็จะคุ้นเคยกับคอมพิวเตอร์มากกว่าแต่กลับต้องมาเจอการพิมพ์ดีดที่ได้ผ่านมานานแล้วก็ทำให้ต้องรื้อฟื้นใหม่
แต่ทุกอย่างที่เป็นปัญหา เมื่อมาถึงวันนี้แล้วก็เริ่มเกิดความชำนาญขึ้นเรื่อยๆเพราะก็ต้องเจอกับเรื่องต่างๆแบบนี้อยู่ทุกๆวัน

วิธีแก้ปัญหา

ปรึกษาพี่เลี้ยงค่อนข้างมากใน 2-3 อาทิตย์แรกๆรวมทั้งคอยสังเกตุเวลาที่พี่ๆเขาทำงานต่างๆว่าเขาทำกันอย่างไรบ้าง

ประสบการณ์ที่พบมาจากการฝึกงาน 2 เดือนที่ผ่านไป

- ได้รู้จักบุคคลหลายๆลักษณะ
- ได้รู้จักการทำงานเป็นทีมอย่างแท้จริง
- ได้รู้ว่าการทำงานจริงๆนั้นต่างจากที่เรียนมามาก
- ได้พบความรู้สึกที่เป็นกันเองในบรรยากาศของพี่ๆน้องๆซึ่งทำให้รู้สึกอบอุ่นมาก

กิจกรรมที่ผ่านมากับอำเภอเมืองราชบุรี

1.กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่
-มีการออกร้านซึ่งหลายๆอย่างจะเน้นบริการประชาชนฟรี เช่น ร้านตัดผม นวดแผนโบราณ อาหารกลางวันฟรี เป็นต้น ซึ่งเป็นโครงการที่จะมีปีละ 1 ครั้ง เวียนกันไปในแต่ละสถานที่
2.กิจกรรมวันพ่อ
-กิจกรรมนี้ดิฉันได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ถือพานพุ่ม

ประวัติการเมืองการปกครองของไทย

ประเทศไทยมีการบันทึกประวัติศาสตร์เป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่งสมัยสุโขทัยประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทยก็เริ่มตั้งแต่สมัยสุโขทัยเช่นกัน การเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย(1781-1921) อาณาจักรสุโขทัยมีการแบ่งการปกครองออกเป็น 3 ยุด คือ ยุดแรก ปกครองแบบพ่อปกครองลูก คำนำหน้าพระนามพระมหากษัตริย์จะมีคำว่า “พ่อขุน” นำหน้า ลักษณะเด่น -มีพลเมืองน้อยปกครองง่าย มีความใกล้ชิดกันระหว่างประชาชนกับพระมหากษัตริย์ ยุคกลาง ปกครองแบบจักรพรรดิ คำนำหน้าพระนามของพระมหากษัตริย์จะมีคำว่า “พญา” นำหน้า ลักษณะเด่น มีประชากรเพิ่มมากขึ้น ผู้ปกครองมีอำนาจเด็ดขาดมากขึ้น ยุคปลาย ปกครองแบบธรรมราชา คำนำหน้าพระนามของพระมหากษัตริย์จะมีคำว่า “พระมหาธรรมราชาที่”นำหน้า ลักษณะเด่น -นำเอาหลักธรรมของศาสนาพุทธในเรื่องการเป็นผู้นำผู้ปกครองมา ใช้ควบคุมพฤตกรรมพระมหากษัตริย์ คือ “ทศพิธราชธรรม”
www.school.net.th/

การเมือง

การเมือง คือ กระบวนการและวิธีการ ที่จะได้มาและรักษาการสนับสนุนกิจกรรมที่ทำในนามสาธารณะ หรือกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อส่วนรวม แม้คำนี้มักจะถูกใช้กับรัฐบาล แต่กิจกรรมที่มีลักษณะของการเมืองก็เป็นที่สังเกตได้ทั่วไปในทุกกลุ่มคนที่ปฏิสัมพันธ์กัน ซึ่งรวมไปถึงใน บรรษัท, แวดวงวิชาการ และในวงการศาสนาวิชารัฐศาสตร์ คือ วิชาที่ศึกษาพฤติกรรมทางการเมือง และวิเคราะห์การได้มาซึ่งอำนาจและการนำอำนาจไปใช้ ซึ่งหมายถึง ความสามารถที่จะบังคับให้ผู้อื่นกระทำตามสิ่งที่ตนตั้งใจ

ชื่อหน่วยงานและที่ตั้ง

ชื่อหน่วยงาน ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี ตั้งอยู่ที่ ถนนหน้าอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000


ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี นายอำเภอเมืองราชบุรี (นายทวี นริสศิริกุล)

ประวัติความเป็นมาของอำเภอเมืองราชบุรี

เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ตั้งแต่สมัยทวาราวดี เดิมชื่อเมือง " ชยราชบุรี " ในสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นที่ทำการรัฐบาลมณฑลราชบุรี มีเนื้อที่/พื้นที่430.30 ตร.กม.

ผลิตภัณฑ์ OTOP ของอำเภอ

โอ่งมังกร โรงโอ่งถ้าฮงไถ่ อ.เมืองราชบุรี โทร.0-3233-7574
ผ้าซิ่นตีนจก ศูนย์สืบทอดศิลปผ้าจก ต.คูบัวอ.เมืองราชบุรี โทร.0-3230-0031เครื่องทองเหลืองเขาลอยมูลโค ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี โทร.0-1920-0991
ผ้าขาวม้าบ้านไร่ ต.บ้านไร่ อ.เมืองราชบุรี

เทศกาลศำคัญของอำเภอ

งานเที่ยวราชบุรี บริเวณรอบศาลากลางจังหวัด วันที่/เวลา: ปลายเดือนกุมภาพันธ์
งานนมัสการถ้ำฤษีเขางู เทศบาลตำบลเขางู วันที่/เวลา: ตุลาคมของทุกปี
งานกาชาดราชบุรี ค่ายภาณุรังษี ต.โคกหม้อ อ.เมืองฯ วันที่/เวลา: เดือนเมษายน ของทุกปีงานนมัสการหลวงพ่อแก่นจันทร์ วัดช่องลม ต.หน้าเมือง อ.เมืองฯ วันที่/เวลา: ช่วงเทศกาลตรุษจีน

วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

คำขวัญของจังหวัดราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำคำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี

โครงการสำคัญของอำเภอ

ชื่อโครงการ อำเภอเคลื่อนที่ รายละเอียดโครงการ: บริการประชาชน งานทะเบียน งานบัตร งานอื่นทุกแผนกงาน
ชื่อโครงการ นายอำเภอร่วมเสวนาหนึ่งสัปดาห์หนึ่งตำบล รายละเอียดโครงการ: พบปะผู้นำแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก้ไขปัญหา ฯลฯ

แหล่งท่องเที่ยว

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
- โบราณสถาน/โบราณวัตถุ ได้แก่
1. วัดมหาธาตุวรวิหาร ที่ตั้ง ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี
2. เมืองโบราณบ้านคูบัว ที่ตั้ง ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี
3. วัดหนองหอย ที่ตั้ง ต.เขาแร้ง อ.เมืองราชบุรี
4. วัดราชสิงขร (เขางู) ที่ตั้ง ต. เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี

จำนวนบุคลากรในที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี

บุคลากรในหน่วยงานที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี ประกอบไปด้วย
1.นายนิคม มณีจันทร์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.8) ฝ่ายบริหารงานปกครอง
2.นายสายชล จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.7) ฝ่ายความมั่นคง
3.นายปราโมทย์ อุทัยนา ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.5) ฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม
4.นายเชน สร้อยบัว ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.7) ฝ่ายทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
5.นางทัศนีย์ ทองกลิ่น ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.5) สำนักงานอำเภอ